Category Archives: Tạp chí Y học cộng đồng

Xuất bản Tạp chí Y học Cộng đồng
Đây là hoạt động định kỳ, thường xuyên của Viện Sức khỏe Cộng đồng từ năm 2013 đến nay.Tạp chí Y học cộng đồng là cơ quan ngôn luận của Viện Sức khỏe Cộng đồng- Tổng hội Y học Việt Nam, là diễn đàn Khoa học và Công nghệ chuyên ngành y dược học, Y xã hội học
Tạp chí đã được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cấp Mã số chuẩn quốc tế ISSN 2354-0613 ngày 16/12/2013. Các bài khoa học đăng trên Tạp chí được đánh giá cao, nhận được những phản hồi tích cực của các nhà chuyên môn, bạn đọc trên cả nước và đáp ứng tiêu chí của tạp chí khoa học chuyên ngành. Tạp chí đã được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước đưa vào danh mục các Tạp chí khoa học được tính điểm công trình, trở thành diễn đàn khoa học về y dược học trong nước.
Tạp chí Y học Cộng đồng trở thành thành viên của Crossref .
Từ tháng 1 năm 2021, Tạp chí Y học Cộng đồng đã được chấp nhận làm thành viên của tổ chức Crossref – Cơ quan đăng ký nhận dạng đối tượng kỹ thuật số (Digital Object Identifier – DOI) chính thức của Tổ chức DOI quốc tế (International DOI Foundation). Việc này cho phép kết nối các công trình được xuất bản trên Tạp chí với mạng lưới toàn cầu gồm 15.072 thành viên từ 118 quốc gia trên thế giới. Văn phòng Tạp chí đã đăng ký mã số DOI cho tất cả các bài báo được xuất bản từ năm 2020 trở đi nhằm tăng cường tính dễ tìm kiếm, truy cập, kết nối, trích dẫn của các công trình được công bố trên tạp chí !