Giới thiệu

Trong bối cảnh ngành Y tế đang có những bước chuyển mình nhanh chóng, đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội trong thời đại công nghệ số, hệ thống y tế cần hoạch định và xây dưng chiến lược phát triển toàn diện đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, trang thiết bị hiện đại và các bằng chứng khoa học thực nghiệm để vững bước trên con đường phát triển, đóng góp cho công cuộc phát triển chung của toàn xã hội.

Nhận thức được nhu cầu trên. Viện Sức khoẻ Cộng đồng, với mục tiêu hiện thực hoá các tầm nhìn phát triển của các nhà hoạch định chính sách, đóng vai trò chiến lược trong sự phát triển chung của cộng đồng khoa học nói riêng và ngành Y tế nói chung.

Sứ mệnh

Với tôn chỉ đặt lợi ích sức khoẻ cộng đồng lên trên hết, Ban Lãnh đạo Viện và các cộng sự luôn cố gắng không ngừng nỗ lực học hỏỉ, nâng cao chất lượng cán bộ Y tế, phát triển cộng đồng khoa học sức khoẻ, góp phần cải thiện chất lượng an sinh của toàn xã hội. nỗ lực đáp ứng được những tiêu chí khắt khe nhất của cộng đồng

Tầm nhìn

Nhằm từng bước trở thành một cơ quan chiến lược trong quá trình phát triển ngành Y tế, Ban Lãnh đạo Viện định hướng xây dựng hiệu quả các đơn vị chức năng, đẩy mạnh hợp tác phát triển song phương, và phát triển chất lượng tạp chí khoa học.

Giá trị cốt lõi

Viện Sức khoẻ Cộng đồng luôn hướng tới những giá trị tốt đẹp nhất (B.E.S.T),

trong đó:

Lợi ích cho cộng đồng

Benefits for the community

Được đặt lên hàng đầu, tất cả các hoạt động triển khai tại Viện đều hướng tới mục tiêu cung cấp bằng chứng cho hoạch định chính sách và nâng cao chất lượng ngành Y tế, giúp cho cộng đồng sớm được tiếp cận với dịch vụ Y tế ổn định, bền vững và mạnh mẽ.

Hiệu quả của đào tạo

Effectiveness of training

Với đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong ngành, các hoạt động đào tạo tại Viện không chỉ mang tính chuyên môn cao, mà còn gần gũi với thực tế, giúp các cán bộ Y tế dễ tiếp cận và áp dụng trong công tác tại đơn vị

Nghiên cứu và phát triển

Study for development

Không chỉ thực hiện các nghiên cứu có giá trị cao, Viện còn cung cấp bằng chứng thực nghiệm, tổng hợp thông tin với các dẫn chứng phù hợp, nhằm tăng tính tiếp cận của bằng chứng tới không chỉ các nhà hoạch định chính sách mà còn tới toàn cộng đồng

Hợp tác song phương

Teamwork

Viện đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế, giúp từng bước áp dụng các công nghệ y tế mới và hiện đại vào hệ thống y tế nói riêng và hệ thống chăm sóc sức khoẻ cộng đồng tại Việt Nam nói chung.

Thông tin pháp lý

  1. Quyết định số 371/2012/THYHVN về việc Thành lập Viện Sức khỏe Cộng đồng;
  2. Quyết định số 372/2012/THYHVN về ban hành điều lệ Viện Sức khỏe Cộng đồng;
  3. Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số B – 03/2013/ĐK-KH&CN của sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cấp.
  4. Mã số đào tạo B-81 do Bộ Y tế cấp theo quyết định số 66/QĐ-K2ĐT ngày 8/4/2021.

Chức năng nhiệm vụ

  • Nghiên cứu khoa học y học – sức khỏe cộng đồng; thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và dự án về y tế; tư vấn, giám sát, đánh giá, phản biện các công trình y tế;
  • Đào tạo nguồn nhân lực, trong lĩnh vực y tế;
  • Tư vấn & trợ giúp pháp lý về y tế;
  • Hợp tác trong nước và quốc tế về Y học; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, các sự kiện chuyên đề về y tế cộng đồng, y xã hội học…
  • Xuất bản tạp chí Y học Cộng đồng, xuất bản sách, ấn phẩm số chuyên đề về lĩnh vực y dược học.

đối tác của viện sức khoẻ cộng đồng