Năng lực chuyên môn

Viện Sức khỏe Cộng đồng đã tập hợp các nhà khoa học, các Giáo sư, Phó giáo sư, các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực y dược học đặc biệt là quản lý Y tế.
Tổng số nhân sự của Viện hiện nay có 30 cán bộ thực hiện công tác giảng dạy, nghiên cứu và quản lý. Biên tập các bài báo khoa học, Nhiều cán bộ của Viện có học hàm, học vị cao về chuyên ngành đào tạo y học, có phương pháp sư phạm và đã có nhiều năm kinh nghiệm về giảng dạy và quản lý Y tế
Giáo sư : 5 người
Phó giáo sư : 10 người
Tiến sĩ. : 8 người
Thạc sĩ, Đại học: 7 người
Viện đã thực hiện việc hợp tác và liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo như:, Viện Y học dự phòng và Y tế công cộng – Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Trường Đại học Thăng Long, Trường Đại học Đại Nam,Trường CĐ Dược TW Hải Dương và đã phối hợp các Bệnh viện, Trung tâm Y tế trên toàn quốc để thực hiện việc tập huấn, tư vấn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Y tế.