Đào tạo

KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CẬP NHẬT KIẾN THỨC “KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN” KHÓA 5

Kiểm soát nhiễm khuẩn là một trong những hoạt động thiết yếu trong vận hành...

KHOÁ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN” KHOÁ 3

Kiểm soát nhiễm khuẩn là một trong những hoạt động thiết yếu trong vận hành...

KHOÁ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN”

Kiểm soát nhiễm khuẩn là một trong những hoạt động thiết yếu trong vận hành...

KHOÁ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC “TƯ VẤN DINH DƯỠNG”

Tư vấn dinh dưỡng là hoạt động y học dự phòng có giá trị cao,...

Kế hoạch triển khai Đào tạo liên tục của Viện Sức khỏe Cộng đồng, năm 2024

Viện Sức khỏe Cộng đồng xin trân trọng thông báo tới quý Độc giả về...

Tuyển sinh lớp Tư vấn Dinh dưỡng ngày 26/11/2023

Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, Viện Sức khỏe Cộng đồng...