Category Archives: Tạp chí Y học cộng đồng

Xuất bản Tạp chí Y học Cộng đồng
Đây là hoạt động định kỳ, thường xuyên của Viện Sức khỏe Cộng đồng từ năm 2013 đến nay.
Tạp chí Y học cộng đồng là cơ quan ngôn luận của Viện Sức khỏe Cộng đồng- Tổng hội Y học Việt Nam, là diễn đàn Khoa học và Công nghệ chuyên ngành y dược học, Y xã hội học
Tạp chí đã được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cấp Mã số chuẩn quốc tế ISSN 2354-0613 ngày 16/12/2013. Các bài khoa học đăng trên Tạp chí được đánh giá cao, nhận được những phản hồi tích cực của các nhà chuyên môn, bạn đọc trên cả nước và đáp ứng tiêu chí của tạp chí khoa học chuyên ngành. Tạp chí đã được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước đưa vào danh mục các Tạp chí khoa học được tính điểm công trình, trở thành diễn đàn khoa học về y dược học trong nước.