Một số hình ảnh kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27-02-2015

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-02-2015, một số đơn vị đã tới chúc mừng Phó Viện trưởng Thường trực Viện Sức khỏe Cộng đồng – ThS BS Trần Quôc Thắng.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại hoạt động này: