Một số hình ảnh tại Hội thảo: “An ninh bệnh viện: Thực trạng và giải pháp”

Trước những thực trạng mất an ninh tại các bệnh viện, Viện Sức khỏe Cộng đồng phối hợp với Vụ Các vấn đề Xã hội Ban Tuyên Giáo Trung ương tổ chức Hội thảo: “An ninh bệnh viện: Thực trạng và giải pháp” vào ngày 12/03/2014 tại Hà Nội.

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động này:

 

 

 

 

Lương Nga