Thăm và làm việc với Trường Đại học Dân lập Thăng Long

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi làm việc:

 

 

 

 

Tin cùng chủ đề