Kế hoạch triển khai Đào tạo liên tục của Viện Sức khỏe Cộng đồng, năm 2024

Viện Sức khỏe Cộng đồng xin trân trọng thông báo tới quý Độc giả về các Chương trình đào tạo liên tục và Hội nghị được dự kiến tổ chức trong năm 2024.

Rất mong nhận được sự đăng ký và tham gia của quý Độc giả./.

Tải bản mềm tại đây