Lễ Ký kết hợp tác giữa Viện Sức khoẻ Cộng đồng và Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam

Ngày 03/11/2023, tại Hà Nội, Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam (Hội) và Viện Sức khỏe cộng đồng (Viện) tổ chức lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác trong hoạt động tuyên truyền, vận động người dân và xã hội tự nguyện đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người khi còn sống hoặc sau khi chết não theo quy định của pháp luật vì mục đích nhân đạo cứu chữa người bệnh và nghiên cứu khoa học trong giai đoạn 2023 – 2028. Tham dự Lễ ký kết, về phía Hội có: PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Tiến – Chủ tịch Hội; đồng chí Phó Chủ tịch Hội – TS. Nguyễn Hoàng Phúc; các Ủy viên Ban thường vụ Hội. Về phía Viện có: TS. BS. Trần Quốc Thắng – Viện trưởng cùng một số đại diện các Khoa, Phòng thuộc Viện.

PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại Lễ ký kết, PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam là tổ chức xã hội tự nguyện của cán bộ y tế và người dân Việt Nam không phân biệt thành phần dân tộc, tôn giáo, giới tính và hoạt động tự nguyện theo pháp luật Việt Nam. Mục đích của Hội là đoàn kết, thống nhất cùng vận động người dân và xã hội tự nguyện đăng ký hiến và hiến mô, bộ phận cơ thể người khi còn sống hoặc sau chết não vì mục đích nhân đạo cứu chữa người bệnh và nghiên cứu y học.

Trong thời gian qua, Hội không ngừng nâng cao công tác tuyên truyền, vận động người dân và xã hội tự nguyện đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người khi còn sống hoặc sau khi chết não theo quy định của pháp luật cũng như nghiên cứu khoa học. Để đẩy mạnh công tác chuyên môn, Hội đã tăng cường hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước, trong đó, Viện Sức khỏe cộng đồng là một trong những đơn vị đã hợp tác lâu bền với Hội Vận động.

Tại buổi Lễ, PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Tiến cũng gửi lời cảm ơn tới Viện Sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là TS. BS. Trần Quốc Thắng đã luôn hợp tác, đồng hành cùng Hội trong công tác tuyên truyền, vận động đăng ký hiến tặng mô, tạng; nghiên cứu khoa học; đào tạo; tổ chức Hội thảo, Hội nghị và một số lĩnh vực khác trong thời gian qua. PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Tiến hy vọng, Biên bản Thỏa thuận hợp tác lần này sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai đơn vị, giúp tăng cường hơn nữa sự hợp tác song phương nhằm thực hiện các nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất.

BS. Trần Quốc Thắng cho biết, Viện Sức khỏe cộng đồng là tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học, đào tạo lĩnh vực sức khỏe trực thuộc Tổng hội Y học Việt Nam và hoạt động theo pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học về y dược học, y sinh học, công nghệ y sinh và khoa học sức khỏe; tư vấn, chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo, thông tin về khoa học sức khỏe; tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học, hợp tác trong nước và quốc tế về y dược học; triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm các sản phẩm là kết quả của quá trình nghiên cứu.

Kể từ khi thành lập, hai đơn vị luôn sát cánh, phối hợp chặt chẽ trong hoạt động tuyên truyền, vận động đăng ký hiến tặng mô, tạng; nghiên cứu khoa học; đào tạo; tổ chức Hội thảo, Hội nghị và một số lĩnh vực khác do xác định Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam không chỉ là đơn vị vận động người dân và xã hội tự nguyện đăng ký hiến mô, tạng vì mục đích nhân đạo cứu chữa người bệnh và nghiên cứu y học, còn là đơn vị nghiên cứu khoa học và đào tạo có chất lượng cao. Hội luôn duy trì, ngày càng phát triển mối quan hệ đó và mong muốn tăng cường phối hợp, gắn kết hơn nữa giữa hai đơn vị trong thời gian tới. Việc ký kết biên bản hợp tác toàn diện giữa hai đơn vị nhằm triển khai có hiệu quả, nâng cao sự phối hợp, vươn lên tầm cao mới.

PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Tiến và TS. BS. Trần Quốc Thắng đại diện hai đơn vị ký kết Thỏa thuận hợp tác

Theo nội dung biên bản được ký kết, Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam và Viện Sức khỏe cộng động sẽ hợp tác trong các lĩnh vực: (i) Phối hợp xây dựng các chương trình đào tạo liên tục theo Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 26/2020/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế; thực hiện chương trình đào tạo theo mã đào tạo B.81 do Bộ Y tế cấp cho Viện Sức khoẻ Cộng đồng theo Quyết định số 66/QĐ- K2 ĐT ngày 08 tháng 4 năm 2021; (ii) Xây dựng, đăng tải, công bố những công trình nghiên cứu gốc, bài tổng quan, bài bình luận, bài giới thiệu sách, tài liệu và những tin tức, sự kiện liên quan đến lĩnh vực hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người; (iii) Phối hợp thực hiện các chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trên cơ sở nhu cầu và năng lực của Các Bên; (iv) Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về lĩnh vực hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người hoặc lĩnh vực khác có liên quan mà Các Bên cùng quan tâm…

PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Tiến và TS. BS. Trần Quốc Thắng cùng các đại diện của Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người và Viện Sức khỏe cộng đồng

Thỏa thuận hợp tác cũng quy định rõ trách nhiệm của các bên. Theo đó, các bên thống nhất nguyên tắc hợp tác là tự nguyện, bình đẳng, trung thực, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, cùng có lợi và phù hợp với các quy định của pháp luật; cam kết cung cấp đầy đủ, trung thực cho nhau các thông tin có liên quan đến nội dung hợp tác.