Tăng cường phối hợp hoạt động giữa Bộ Y tế và Tổng hội Y học

Ngày 12/7, tại Bộ Y tế đã diễn ra lễ ký kết Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Y tế và Tổng hội Y học Việt Nam. PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế và GS.TSKH. Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Tổng hội Y học (THYT) Việt Nam chủ trì buổi lễ ký kết. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, trong những năm qua, Bộ Y tế và THYH đã triển khai phối hợp, thực hiện nhiều nội dung chương trình công tác đạt hiệu quả cao, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, trong thời gian qua, với sự hỗ trợ của Bộ Y tế, THYT đã lần đầu tiên chủ trì biên soạn cuốn Từ điển Bách khoa y học…

Để tạo khung pháp lý chặt chẽ hơn nữa trong hợp tác giữa Bộ Y tế và THYT Việt Nam, Sở Y tế các địa phương với các hội thành viên của THYH Việt Nam, Nghị quyết liên tịch được ký kết giữa Bộ Y tế và THYT Việt Nam lần này tập trung tăng cường phối hợp công tác thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe; đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; xây dựng văn bản pháp luật về y tế; công tác quản lý nhà nước về y tế dự phòng, khám chữa bệnh…

            Thái Bình