Cựu Thủ tướng Nhật Bản trao tặng xe lăn cho trẻ khuyết tật và nạn nhân da cam/dioxin 2015

Nối dài hoạt động Trao tặng xe lăn cho trẻ khuyết tật của Cựu Thủ tướng Nhật Bản, năm 2015 Viện Sức khỏe Cộng đồng đã nỗ lực không ngừng để vận chuyển 50 chiếc xe lăn từ Nhật Bản về Việt Nam và trao tặng cho trẻ khuyết tật, nạn nhân da cam/dioxin. Món quà này thấm đượm tính nhân văn mà Cựu Thủ tướng Nhật Bản Hatoyama Yukio trao đến các em thiếu nhi Việt Nam.

Viện Sức khỏe Cộng đồng vô cùng vinh dự được là đơn vị chủ trì hoạt động nhân đạo này.