ban lãnh đạo

viện Sức khoẻ Cộng đồng

TS. BS. Trần quốc thắng
viện trưởng

PGS. TS. Phạm văn thao
phó viện trưởng

PGS. TS. LÊ VĂN HỢI
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

PGS. TS. PHẠM NGỌC CHÂU
PHÓ VIỆN TRƯỞNG