Họp mặt Tạp chí Y học cộng đồng

Sáng ngày 31 tháng 8 năm 2013 tại trụ sở tòa soạn Tạp chí YHCĐ đã có buổi họp đầu tiên ra mắt của Ban biên tập. Ông Đào Văn Dũng TBT Tạp chí YHCĐ và ông Trần Quốc Thắng PTBT  Tạp chí YHCĐ đã chủ trì cuộc họp, trao quyết định bổ nhiệm cho những người có tên trong danh sách tham gia Ban biên tập và lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp từ phía các thành viên có mặt tại buổi họp.

Buổi họp có các Giáo sư, PGS, Tiến sĩ, Bác sĩ, các nhà khoa học đã và đang công tác tại các cơ quan, các trường Đại học y tham gia kiêm nhiệm công tác trong Ban biên tập của Tạp chí. Nội dung buổi họp cũng đưa ra những nhiêm vụ cụ thể trước mắt: Phần các bài khoa học là 40 trang và bài báo có tính xã hội hóa là 20 trang cả bìa in sang trọng. Theo ý kiến của các nhà báo, giáo sư và phó giáo sư, tiến sĩ đã có một số vấn đề cần thảo luận: Tỉ lệ phân chia giữa bài nghiên cứu khoa học và tin bài xã hội như thế là hợp lí. Ý kiến về sử dụng nguồn nghiên cứu sinh của các giáo sư, phó giáo sư trong ban biên tập để làm phong phú nguồn bài viết cho tạp chí và cũng nhờ có các nhà khoa học tham gia để góp tiếng nói phản biện và nâng cao chất lượng các tác phẩm, bài báo khoa học.

Cuộc  họp đã được thống nhất về tỉ lệ bài nghiên cứu khoa học, bài xã hội với việc sử dụng những hình ảnh về y học cộng đồng để làm phong phú cho Tạp chí. Số đầu tiên dự định sẽ được ra mắt vào tháng 9 năm 2013 bảo đảm được yêu cầu đề ra từ nội dung đến hình thức.